Algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Petit Pélican. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de Boutique (www.petitpelican.nl) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Petit Pélican plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Petit Pélican gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de boutique van Petit Pélican.

Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Petit Pélican raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

Gegevens Petit Pélican
Petit Pélican is een VOF en gevestigd in Nederland. De volledige adresgegevens van Petit Pélican vind je op de contactpagina van de website. Ook zijn wij te bereiken per mail op info@petitpelican.nl

Jouw gegevens
Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Petit Pélican mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Petit Pélican vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

Door jou verstrekte gegevens worden door Petit Pélican alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

Het aanbod en de overeenkomst
Wanneer je een artikel koopt via de Boutique van Petit Pélican ga je een overeenkomst aan met Petit Pélican. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Petit Pélican een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Petit Pélican niet. Neem contact op met Petit Pélican wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

Prijs en betaling
De in de Boutique op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de Boutique van Petit Pélican aangegeven wijzen.

Afhandeling bestelling en levering
Petit Pélican spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.

Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Petit Pélican heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.

Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Petit Pélican. Petit Pélican besteedt zorg aan het juist en complete verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Petit Pélican.

Kwaliteit
Petit Pélican spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kanzijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.

Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Petit Pélican aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale maximale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.

De in de Boutique aangeboden producten, zoals juwelen en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging.

De producten van Petit Pélican zijn samengesteld uit de in de Boutique opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele verzorgingsmaatregelen in acht neemt.

Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Petit Pélican aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Petit Pélican zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.

Wijzigingen in deze Voorwaarden
Indien Petit Pélican besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op februari 10, 2017.

Geschillen
Petit Pélican streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:

Petit Pélican
Ganzenmarkt 30
T.A.V. Customer service
3512GE Utrecht, The Netherlands
E-mail: info@petitpelican.nl